Spojrzenie psychologa – choroba Alzheimera

Zaburzenia psychiczne w przebiegu otępienia

Na każdym etapie choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych (otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego) mogą wystąpić bardziej lub mniej nasilone objawy różnych zaburzeń psychicznych, które stanowią poważny problem dla osoby chorej i jej otoczenia. Mimo to w klasyfikacji chorób i zaburzeń psychicznych nie rozpoznaje się żadnej z chorób otępiennych, a jedynie objawy psychiczne występujące w ich przebiegu. Nie można więc stwierdzić, że otępienie jest chorobą psychiczną. / Spojrzenie psychologa - choroba Alzheimera

Należy jednak jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza psychiatry. Prawidłowe leczenie tych zaburzeń może bowiem złagodzić lub całkowicie zniwelować problem. Choroby otępienne to zaburzenia funkcji poznawczych wynikające z degeneracji komórek mózgowych.
Funkcje poznawcze: psychiczne zdolności do kontaktu ze światem (wrażenia zmysłowe, spostrzeżenia, uwaga, wyobraźnia, pamięć, myślenie)

Zaburzenia nastroju

Jednym z najczęstszych objawów psychicznych związanych z otępieniem jest depresja. Rozpoznanie jej sprawia szczególną trudność wynikającą z wielu podobieństw między objawami depresji a zespołami otępiennymi. Objawami depresji według kryteriów diagnostycznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM IV) są:
• zmniejszenie zainteresowania niemal wszystkimi czynnościami,
• bezsenność, nadmierna senność lub odwrócenie rytmu dobowego,
• podniecenie lub spowolnienie psychoruchowe,
• zmniejszenie sprawności myślenia,
• zaburzenia skupienia uwagi lub niemożność podjęcia decyzji.
Wymienione symptomy mogą pojawiać się również jako objawy otępienia, dlatego trudno jest je odróżnić od depresji. Zachorowalność na różnego rodzaju stany depresyjne rośnie wraz z wiekiem. Przyjmuje się, że u osób dorosłych wynosi ona średnio 12%. Powyżej 65. roku życia co najmniej 15% przechodzi depresję. Jeszcze wyższy odsetek zachorowań dotyczy osób z innymi współistniejącymi, pierwotnymi chorobami, np.:
• 15-30% osób z przewlekłymi chorobami somatycznymi,
• 50-60% osób z ostrym udarem mózgu.

Wiemy również, że objawy depresyjne występują u 40-50% chorych na chorobę Alzheimera, jednak pełnoobjawowa depresja obserwowana jest tylko u 11-17% pacjentów. Depresja może czasami wyprzedzać pojawienie się objawów otępiennych i częściej występuje we wczesnym stadium choroby niż w jej późniejszych etapach. W przebiegu depresji niekiedy spotykamy się z objawami, które mogą - często w znacznym stopniu - nasilać objawy otępienia, a czasami nawet je pozorować. Musimy też wiedzieć, że leczenie depresji występującej w przebiegu otępienia może wyraźnie poprawić funkcjonowanie osoby chorej, także w zakresie pamięci i innych funkcji poznawczych. / Spojrzenie psychologa - choroba Alzheimera

Zobacz innych artykuł z tego cyklu, pt.: "Choroba Parkinsona – jak leczyć?" > kliknij tutaj.

Wkrótce pojawią się kolejne informacje dotyczące omawianego tematu.

Zachęcamy do wejścia na strony:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/czy-alzheimer
https://alzheimer-waw.pl/

Tekst jest fragmentem Informatora, który powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jako część projektu „Ośrodek Informacji Alzheimerowskiej”.

Autorzy: Marta Baumann, Marta Buraczyk, Robert Knaś, Elżbieta Przedpelska-Ober, Andrzej Rossa
Redakcja: Agnieszka Jankiewicz
Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Zagórze 7/9, 61-112 Poznań, www.alzheimer-poznan.pl