Specjaliści – choroba Parkinsona

Wielu różnych specjalistów będzie zaangażowanych w opiekę nad chorym z chorobą Parkinsona. Niektóre z tych osób będą odgrywały większą, inne mniejszą rolę, w zależności od występujących u chorego objawów. Lekarz pierwszego kontaktu, specjalista lub pielęgniarka specjalizująca się w opiece nad chorymi z chorobą Parkinsona mogą skierować chorego do pracowników opieki zdrowotnej i społecznej wymienionych na liście poniżej. W niektórych przypadkach możliwe jest skorzystanie z ich opieki bez skierowania. / Specjaliści - choroba Parkinsona

Organizacja Parkinson’s UK, udzielająca informacji i wsparcia, może również podać wskazówki dotyczące lokalnie dostępnych usług. Zbadanie wszystkich objawów choroby Parkinsona – szczególnie tych niezwiązanych z ruchem – może być trudne. Organizacja Parkinson’s UK dysponuje kwestionariuszem, który może pomóc choremu, jego lekarzowi pierwszego kontaktu, specjaliście lub pielęgniarce specjalizującej się w opiece nad chorymi z chorobą Parkinsona ocenić objawy niemotoryczne chorego.

Dietetyk pomoże w razie problemów z odżywianiem, na przykład w przypadku niedowagi lub nadwagi bądź problemów trawiennych, takich jak zaparcia.

Lekarz pierwszego kontaktu skieruje chorego do odpowiednich specjalistów służby zdrowia, takich jak specjaliści pracujący w szpitalach, psychologowie czy fizjoterapeuci. Lekarz pierwszego kontaktu często zna bardzo dobrze swoich pacjentów, co w przypadku chorego na chorobę Parkinsona może okazać się pomocne. Pomimo tego przeciętny lekarz pierwszego kontaktu ma pod swoją opieką tylko trzech lub czterech pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona, więc jest mało prawdopodobne, że będzie wiedział on o tym schorzeniu tyle co specjaliści. Dlatego zalecamy konsultację z specjalistą z zakresu leczenia choroby Parkinsona.

Terapeuci zajęciowi pomagają osobom niepełnosprawnym pozostać jak najdłużej jest to możliwe niezależnymi. Oceniają oni zdolności chorego do wykonywania codziennych czynności i sugerują, jak sprawić, by dom lub miejsce pracy były bezpieczniejsze lub łatwiejsze w kontrolowaniu. Terapeuta może udzielić porady dotyczącej odpowiednich dostosowań, pomocy czy wyposażenia. Terapeuci zajęciowi mogą również udzielić informacji o sposobach aktywnego spędzania wolnego czasu, które sprawią choremu przyjemność i pomogą mu zachować dobrą formę.

Także pielęgniarki i specjaliści z zakresu leczenia choroby Parkinsona. / Specjaliści - choroba Parkinsona

Zobacz innych artykuł z tego cyklu, pt.: "Choroba Parkinsona – jak leczyć?" > kliknij tutaj.

Źródło:
Broszura stworzona przez Parkinson’s UK - "Jako organizacja charytatywna prowadząca wiodące badania nad chorobą Parkinsona i wspierająca osoby nią dotknięte jest bliżej niż kiedykolwiek wcześniej przełomu w odkryciu leku na tę chorobę. Prowadzimy też działania mające na celu zmianę społecznego nastawienia do choroby Parkinsona i usprawnienia usług dla chorych na nią osób".

Bezpłatna* poufna infolinia 0808 800 0303 od poniedziałku do piątku, od 9:00 do 20:00, w soboty od 10:00 do 14:00. Dostępne usługi tłumacza ustnego. Telefon tekstowy 18001 0808 800 (wyłącznie dla użytkowników telefonów tekstowych)