Czynniki ryzyka Alzheimer

Do tej pory nie udało się jednoznacznie wyjaśnić powodów zapadania na chorobę Alzheimera. Najistotniejszym znanym czynnikiem ryzyka jej wystąpienia jest wiek. Na całym świecie trwają badania nad poznaniem innych przyczyn. Wśród zewnętrznych czynników ryzyka wymieniane są niski poziom wykształcenia (a także nieskorzystanie ze zdobytego wykształcenia), urazy głowy oraz występowanie zaburzeń pamięci w rodzinie. / Czynniki ryzyka Alzheimer

Coraz większą rolę przypisuje się zapobieganiu chorobie. W związku z wydłużeniem się życia ludzkiego profilaktyka przyczynia się do obniżenia kosztów leczenia oraz opieki nad chorymi. Istnieją potwierdzone obserwacje naukowe przypisujące czynnikom ryzyka chorób naczyniowych udział w powstawaniu choroby Alzheimera.

Należą do nich:
- nadciśnienie tętnicze - normalizacja, poprzez leczenie, ciśnienia krwi u osób w średnim wieku obniża ryzyko późniejszego wystąpienia otępienia,
- cukrzyca - ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheimera jest o 30-100% większe u osób z cukrzycą typu drugiego,
- cholesterol - ryzyko wystąpienia otępienia o charakterze Alzheimerowskim, jak i naczyniowym wzrasta wraz z podwyższeniem poziomu cholesterolu,
- homocysteina - związany z niedoborem kwasu foliowego wzrost poziomu homocysteiny stanowi
zarówno ryzyko chorób układu krążenia, jak i wystąpienia choroby Alzheimera.

Coraz częściej zwraca się uwagę, że różne czynniki środowiskowe mogą podnosić ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Istnieją dane sugerujące jej związek z infekcją wirusem opryszczki Herpes Simplex (HSV-1). / Czynniki ryzyka Alzheimer

Zobacz innych artykuł z tego cyklu, pt.: "Choroba Parkinsona – jak leczyć?" > kliknij tutaj.

Wkrótce pojawią się kolejne informacje dotyczące omawianego tematu.

Zachęcamy do wejścia na strony:
https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/czy-alzheimer
https://alzheimer-waw.pl/

Tekst jest fragmentem Informatora, który powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych jako część projektu „Ośrodek Informacji Alzheimerowskiej”.

Autorzy: Marta Baumann, Marta Buraczyk, Robert Knaś, Elżbieta Przedpelska-Ober, Andrzej Rossa
Redakcja: Agnieszka Jankiewicz
Wydawca: Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie, ul. Zagórze 7/9, 61-112 Poznań, www.alzheimer-poznan.pl